تبلیغات
روابط عمومی - صدا و جلوه های بصری
دانستن حق مردم است

صدا و جلوه های بصری

نویسنده :سجاد کریمی
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1391-ساعت 10 و 13 دقیقه و 58 ثانیه

صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده بوجود می‌آیند به این گونه که یک ذره با حرکت (برخورد) خود به ذره‌ای دیگر ذرهٔ دیگر را به حرکت در می‌آورد و به همین ترتیب است که صوت نشر می‌یابد.

سرعت صوت در جامدات بدلیل تراکم زیاد مولکولها، بیشتر از مایعات و در مایعات نیز بیشتر از گازها است. صوت بر خلاف امواج دیگر مانند نور و گرما فقط در محیطی نشر می‌یابد که ماده وجود داشته باشد و این بدین معناست که اگر بر سطح ماه (که هوایی وجود ندارد) انفجاری روی دهد شما هیچ وقت صدای آنرا نمی‌شنوید

صوت ارتعاش یا موجی است که از یک وسیلهٔ قابل ارتجاع متصاعد می‌شود. سرعت صوت، فاصله‌ای‌ست که یک موج صوتی در مدت زمان یک ثانیه در یک سیال می‌پیماید. سرعت صوت مشخص می‌کند که این موج در بازهٔ مشخصی از زمان چه مسافتی را طی می‌کند. در هوای خشک و در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد (۶۸ درجه فارنهایت)، سرعت صوت ۳۴۳.۲ متر بر ثانیه (۱۱۲۶ فوت بر ثانیه)، ۱۲۳۶ کیلومتر بر ساعت یا به طور تقریبی، یک کیلومتر در سه ثانیه است

سرعت صوت از یک ماده به ماده‌ی دیگر متفاوت است. صوت در مایعات و جامدات نامتخلخل سریع‌تر از هوا، حرکت می‌کند. می‌توان گفت سرعت صوت در آب حدود ۴.۳ برابر (۱۴۸۴ متر بر ثانیه)، و در آهن تقریبا ۱۵ برابر (۵۱۲۰ متر بر ثانیه) سرعت آن در هوای ۲۰ درجه سانتی‌گراد است.

سرعت صوت در فلزات و جامدات، مایعات، درون محیط هایی که فشرده گی هوای آن ها نسبت به محیط آزاد بیشتر است، مناطق سرد و مرطوب و پست تر از دریا، مناطق سرد و مرطوب در کنار دریا، مناطق سرد و مرطوب بالاتر از دریا، مناطق مرطوب بالاتر از دریا نسبت به هوای آزاد در حالت عادی به ترتیب ذکر شده بیشتر است.

 صوت از محیط هایی که مادی نیستند (در آنجا ماده وجود ندارد) نمی تواند عبور کند.

صوت یا صدا ، پدیده ای است که ما با گوش خود آنرا درک کرده و انواع مُختلفی دارد . یك تقسیم بندی کلّی در زمینه‌ی صوت ، صداها را به دو دسته اصوات موسیقائی و اصوات غیر موسیقائی تفکیک می کند بطور کُلّی اصوات را از نظر منبع تولید آن به چهار گروه اصوات طبیعی ( مانند صدای رعد و برق ، باد ، موج دریا و بارش باران ) اصوات حیوانی (مانند صدای حیوانات مختلف ) اصوات انسانی که به دو دسته با کلام و بدون کلام (مانند صدای خنده ،گریه و ناله ) و اصوات آلی (مانند صداهای ناشی از ابزار و آلات مختلف ) تقسیم می‌گردد. در این تقسیم بندی صداهای موسیقائی جزو اصوات انسانی و اصـوات آلی نیز هست امّا در تقسیم بندی مورد نظر ما ، اصوات به دو دسته ی اصوات خوشایند و مطبوع و اصوات نا مطبوع تقسیم می شود که همان اصوات مُوسیـقائی و اصوات غیر موسیقائی است . در میان دانشمندان علم صوت شناسی اصوات موسیقائی همواره کانون بیشترین توجّهات بوده است و مطالعات فراوانی بر این گونه اصوات انجام گرفته است تا علل خوشایندی این اصوات را مـعلوم سازند . یک تعریف جامع از صوت میگوید : « صدا در اثر ارتعــاش یک جسم ایجاد شده و در محیط مناسب انتــشار یافته و در محدوده ی فرکانس معیّنی برای گوش انسان قابل دریافت می باشد » در این تعریف سه جنبه مهمّ در یک صدا مورد توجّه قرار گرفته است . جنبه ی اوّل : تولید صدا ، جنبه ی دوّم : انتشار صدا ، جنبه ی سوّم : دریافت صدا که اگر هر کدام از این سه جنبه وجود نداشته باشد صدائی نیز وجود نخواهد داشت . باید توجّه داشت که صداها همواره بر اثر ارتعاش یک جسم که به آن حرکت ارتعاشی جسم گویند ایجاد می شود . تا ارتعاش در یک جسم نباشد صدائی نیز وجود نخواهد داشت برای مثال ضربه زدن به یک تار سیـمی موجب ارتعـاش تار یا رفت و برگشت آن میشود و در صورتی که در محیط مناسب قرار داشته باشد صدا توسّط مولکولهای هوا بصورت موج منتقل گردیده و به گوش انسان میرسد . در اینجا لازم است به چند نکته ی مهمّ اشاره نمود :

1- هرچند صدا حاصل از یک حرکت ارتعاشی است امّا نحوه ی حرکت آن درمحیط بصورت موج می بـاشد که به آن حرکت موجی صدا گویند مانند : انداختن یک سنگ در استــخر آب که بشــکل امواج دایره ای شکل از نقطه اصابت سنگ حرکت می کند تا به نقطـه ی سکون برسد . همین امواج صوتی وقتی به گوش می رسند موجب ارتعاش پرده ی گوش گردیده و مجدداً حرکت مــوجی به حرکت ارتعاشی تبدیل شده و در نتیجه صـدای مورد نظر برای گوش انسان قابل شنیدن می شود.

2-اگر تعداد ارتعاشات یک جسم را در مدّت زمان یک ثانیه اندازه گــیری کنیم فرکانس آن معلوم میگردد . هر چه تعداد آن بیشتر باشد صدا زیرتر و هر چه کمتر باشد صدا بم‌تر شنیده خواهد شد مانند مقایسه ی صدای یک قناری که صدای بسیار زیرتری نسبت به صدای یک گاو دارد .

3- وقتی صدا تولید شد بایستی در محیط مناسب انتشار یافته تا برای گوش قابل دریافت باشد ، مثلاً انتشار صوت زیر آب بسیار کندتر از محیط پر از هواست و یا برای مثال در محیط خلاء و بدون هوا اساساً صدا انتشار نمی یابد.

4-پس از تولید صوت و انتشـار آن ، حتـماً باید دریافـت کننده ای هم وجود داشتـــه باشد تا صدا درک گـردد ، این دریافت کننده میتواند گوش انســان باشد یا گیرنده ای الکترونیکی ، بسیاری از فرکانسـها بـــرای گوش انسـان قابل دریافت نیست در حالیکه ممکن است با یک گیرنده الکترونیکی قـابل دریافت باشد . انسانها معمـولاً با گوش طبیعی می توانند صداهای بین 20 تا 20000 هرتز را دریافت کنند.

تمــامی اصواتی که در عالم می شـنویم اعم از موسیقائی و غیر موسیقائی دارای سه ویژگی اصلی هستند که عبارتند از:

3-ارتفاع

2- شدت

1- طنین

اما اصوات موسیقائی انسانی علاوه بر این سه ویژگی از دو خصوصیّت انعـطاف پذیری و تحریر نیز برخـــوردارهستند .

 

 انواع صداهای انسان از لحاظ جنسیّت و وسعت:

چنانچه میدانیم صدای انسان كه كانون تولید آن حنجره (كه خود یك نوع آلت موسیقی است و بنا به گفته فارابی، حنجره اكمل ترین سازهاست)است، بر اساس قوانین و اصول موسیقی ‌« آواز » نامیده می شود.صوتی كه به آن آواز گفته می شود بصورت اصولی در افرادی دیده میشود كه دوره ی تعلیمات آوازرا گذرانده باشند كه عدّه این افراد بسیار كم و انگشت شمار می باشد. ولی بصورت غیر اصولی و تربیت نشده در اكثر افراد ( قریب به اتفاق ) وجود دارد و كمتر كسی یافت می شود كه در دوران عمر خود هیچوقت زمزمه ای با خود نكرده باشد و یا بیتی را با آواز نخوانده باشد. پس می توان گفت كه به علّت داشتن صوت و قدرت تولید صدا ، همه ی انسانها خواننده اند با این تفاوت كه یكی بد می خواند و دیگری صوتی خوشایند دارد ، ولی در مجموع همه از صوت خود اگر چه نا خوشایند باشد، لـذت می برند.

در موسیقی ایرانی تاكنون دو نوع صدا مرسوم بوده 1- صدای مردان 2- صدای زنان كه هركدام از این صداها بر روی ساز بترتیب با اصطلاح مایه ی راست كوك و چپ كوك مشخص می شوند.

انواع صداهای انسان از لحاظ جنسیّت و وسعت : 1- صوت زنان و بچّه ها -2- صوت مردان

تقسیم بندی اصوات زنان و بچّه ها از لحاظ وسعت و جنسیّت :

1- سُپرانو(soprano) : زیر ترین نوع صدا در زنان و خردسالان است.شاخه ی سپرانوبه چندین شاخه تقسیم می شود كه نازكترین آنها كه بسیار ضعیف و سبك نیز هست سپرانو كلراتورنامیده میشود و بعد از آن لژر، لیریك و دراماتیك قرار دارند.سپرانو در موسیقی آوازی اهمیت فراوان و بیش از سایر صورتهای دیگر صدا دارد.

2- متسو سُپرانو(mezzo soprano) : به صدای متوسط زنان گفته می شود كمی بم تر از سپرانو است

3- كنترآلتو(contr alto)یا آلتو : بم ترین نوع صدای زنان را گویند بیشتر زنان آوازخوان در ایران صدایی از نوع آلتودارند كه برای مثال میتوان از مرضیه و دلكش نام برد.

 

تقسیم بندی اصوات مردان از لحاظ وسعت و جنسیّت :

1- تنور(Tenor) : به زیرترین نوع صدای مردان گفته می شود.این نوع صدا در آواز مردان در موسیقی ایرانی اهمیت فوق العاده ای دارد و میتوان گفت كه بیشتر آوازخوانهای ایرانی صدایی از همین نوع را دارند كه بعنوان مثال از استادان : طاهر زاده - دردشتی - تاج اصفهانی و شجریان می توان نام برد.

2- باریتون(Baryton) : صدای متوسط مردان را گویند

3- باس(Basse) : بم ترین نوع صدای مردان را گویند. برای مثال میتوان گفت كه صدای استاد محمد نوری از نوع صدای باس می باشد.

نكته : فرق اساسی میان نوعیت صدای مردان اینست كه صداهایی از نوع باریتون و باس قدرت خوانندگی نت های بم را دارند( نغمات موسیقایی را بیشتر در مایه های بم اجرا می كنند ) و در اوج كمتر مانور می دهند در حالیكه این عمل در صدای تنور برعكس است.

جلوه های بصری

جلوه‌های بصری و فضاسازی‌ها گرافیکی هر چقدر هم بی‌نقص باشند، فقط با همراهی صداهای مناسب و به‌جا است که تأثیر خوبی روی مخاطب می‌گذارند. صداسازی‌ها و ترکیب استادانه صداها هم تنها در صورتی موفق می‌شوند بیننده را درگیر کنند که از دریچه فناوری مناسب به گوش برسند. فراگیر شدن فناوری و تصویرسازی‌های سه‌بعدی در سینما، لزوم وجود سیستم‌های صوتی مناسب را نیز آشکار می‌سازد. توانایی ساخت و ترکیب صدا با عناصر بصری سه‌بعدی به سازندگان محتوا اجازه می‌دهد که مخاطب را بیشتر به درون فیلم برده و نماهای باور‌پذیرتری را ارائه دهند. در این حالت حتی بدون دیدن یک صحنه و فقط با رساندن صداهای مناسب به گوش بیننده، می‌توان فضاهای مورد نظر را القا کرد. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
air conditioner repair near me
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 08 و 08 دقیقه و 11 ثانیه
Air con motors might have repairing from time to time.
slate roof repair near me
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 13 و 43 دقیقه و 10 ثانیه
Shingle roofs are inexpensive and durable as well.
mold removal fogger
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 10 و 06 دقیقه و 03 ثانیه
Jeny is a recognized expert on black mold take away.
lawn care athens ga
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 01 دقیقه و 35 ثانیه
Deep carpet cleaning is generally a as soon as-a-year chore.
hardwood flooring near me
شنبه 8 اردیبهشت 1397 ساعت 21 و 43 دقیقه و 01 ثانیه
Discover a local Mohawk carpet and flooring retailer.
lawn care nut youtube
پنجشنبه 30 فروردین 1397 ساعت 11 و 31 دقیقه و 36 ثانیه
TruGreen's your go-to for customized lawn care.
mold removal cost per sq ft
شنبه 25 فروردین 1397 ساعت 02 و 25 دقیقه و 44 ثانیه
Rinse with clear water and permit to dry totally.
mold removal cost
دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت 05 و 41 دقیقه و 30 ثانیه
Killing Black Mildew with Ammonia has its advantages.
blockchain technology training
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 22 و 08 دقیقه و 05 ثانیه
Enter blockchain expertise. What is blockchain?
dental marketing jobs in dubai
دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 13 و 57 دقیقه و 52 ثانیه
Dental Advertising and marketing and promoting objectives.
www.facebook.com
چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 04 و 28 دقیقه و 56 ثانیه
My cleaning individuals earn each single penny I pay them.
car ecm computer
سه شنبه 1 اسفند 1396 ساعت 07 و 48 دقیقه و 53 ثانیه
Some PCMs, though, is almost certainly not repairable.
www.resn8.com
شنبه 28 بهمن 1396 ساعت 12 و 01 دقیقه و 49 ثانیه
We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be what
precisely I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you
write about here. Again, awesome web site!
ig
شنبه 21 بهمن 1396 ساعت 18 و 47 دقیقه و 47 ثانیه
It's an awesome piece of writing designed for all the internet viewers; they will get advantage from it I am sure.
Elizabeth
جمعه 24 آذر 1396 ساعت 09 و 53 دقیقه و 01 ثانیه
What's up all, here every one is sharing these kinds
of know-how, thus it's fastidious to read this website, and I used to visit this blog daily.
cam4 token hack v2.3 update
دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت 18 و 34 دقیقه و 27 ثانیه
من کاملا سایت خود را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم.
آیا خودتان این وب سایت را ساختید؟ لطفا پاسخ به عنوان
من امیدوار هستم که سایت خودم را ایجاد کنم و مایلم که جایی که پیدا کردم پیدا کنم
این از یا موضوع تم نامیده می شود. قدردانی آن
Lelio Vieira Carneiro Junior
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 04 و 37 دقیقه و 07 ثانیه
Wow, fantastic weblog layout! How long have you been running a blog for?
you made blogging look easy. The whole glance of your
site is fantastic, as well as the content!
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 20 و 54 دقیقه و 12 ثانیه
وقتی شخصی پست می نویسد، این ایده را حفظ می کند
یک کاربر در مغز خود که چگونه کاربر می تواند از آن آگاهی داشته باشد
آی تی. به همین دلیل است که این پست کامل است.
با تشکر!
chaturbate coin hack
سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 03 و 32 دقیقه و 45 ثانیه
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful info specially the last part :) I care for such info
much. I was seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.
Why do they call it the Achilles heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 23 و 13 دقیقه و 03 ثانیه
Hey! I understand this is somewhat off-topic however I had to
ask. Does managing a well-established blog like yours require a massive amount work?
I'm brand new to writing a blog but I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I will be able to share
my experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of suggestions
or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!
Ronny
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 21 و 23 دقیقه و 58 ثانیه
Wow, incredible weblog layout! How long have you ever been running
a blog for? you make running a blog look easy. The whole glance of your website is magnificent, let alone the content!
Brittny
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 05 دقیقه و 19 ثانیه
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 03 و 02 دقیقه و 51 ثانیه
Hi, i read your blog occasionally and i own a
similar one and i was just curious if you get a lot
of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything
you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 15 و 34 دقیقه و 27 ثانیه
What's up Dear, are you truly visiting this website regularly, if so after that you will
absolutely take pleasant knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر